Så går det till

Innan behandling​

Vid första mötet med din Neurofeedbackterapeut har vi en dialog runt de problem du upplever hindrar dig i din vardag. Du fyller i ett formulär med en självskattning. Allt vi är med om och alla våra erfarenheter bygger vår hjärna och lagras i vårt minne. Trauman likväl som lyckorus samlas i vår minnesbank. Analysen består av ett antal frågor som du själv poängsätter och besvarar utifrån ditt mående. Den ligger till grund för din behandlingsplan och vi kommer sedan återkoppla den till denna regelbundet.

Det är av yttersta vikt att den terapeut som ger Neurofeedback är utbildad. Våra terapeuter är utbildade och licensierade enligt Othmers metod och får kontinuerlig fortbildning och handledning av Neurofeedbackspecialister.

När vi gemensamt gått igenom och analyserat din problematik och önskemål med träningen så lägger vi upp en behandlingsplan. En första behandlingsomgång är 10 sessioner ca 45 minuter per besök. De första sessionerna handlar om att hitta ett bra frekvensområde för hjärna att träna på. Din terapeut är med under resan för att kunna justera, följa upp dina upplevelser och mående.

Vi kan också göra ett QikTest (CPT-test) innan sessionerna med Neurofeedback börjar. QikTest mäter och analyserar bland annat koncentrationssvårigheter, impulskontroll och förmågan att fokusera och prestera. Testet görs sedan en gång till efter 10 sessioner.

Previous
Next

Under behandling​

Själva behandlingen sker genom att terapeuten fäster fyra sensorer på huvudet som avläser dina hjärnvågor. Vi ger hjärnan feedback tillbaks i form av bild, ljud och taktil feedback. Den visuella feedbacken består av bild, film eller spel. Den auditiva feedbacken kan vara musik eller tal. Den taktila feedbacken är i form av vibration. Under sessionen förändras feedbacken utifrån hur dina hjärnvågor arbetar.

Vi ger hjärnan en spegel av sin egen aktivitet i nutid. Hjärnan svarar på den genom att självreglera utifrån feedbacken den får.

Efter behandling

Efter första gångerna kan du känna dig lite trött men det släpper efter en stund. Vi får komma ihåg att vi tränar hjärnan på samma sätt som en muskel på gymmet. Det är även vanligt att drömma mer efter en behandling, då hjärnaktiviteten är högre än normalt. I vissa fall förekommer det att man kan få ett så kallat känslopåslag, där klienten antingen känner sig extra glad eller ledsen p.g.a. att något ”släpper”. Detta är helt ofarligt och går över, men är bra att vara medveten om. 

Vad gäller resultat brukar vi se ett mönster där klienten upplever förändringar efter ca 6-7 behandlingar. Vi rekommenderar minst 10 behandlingar till en början för att se hur din hjärna svarar på Neurofeedback. Dock varierar det mycket beroende på klientens ursprungsläge och problematik. 

Bra att veta

Även om Neurofeedback behandlingar ofta går ut på att hantera psykologiska symptom, så är det viktigt att poängtera att det inte bör jämföras med vanlig terapi. Med Nerurofeedback behandlingar har klienten inga långa samtal med behandlaren eller terapeuten, utan det är med hjälp av en metod som hjärnan behandlar sig själv (självreglerar).

Terapeuten behöver få veta vilka problem du upplever, vad du har för mål med behandlingen samt om du har eventuella bakomliggande trauma. Detta för att anpassa behandlingen på bästa sätt efter dina behov, samt för att inte riskera att sätta igång processer som kan få negativa bieffekter.

Vanliga frågor & svar

Vi får många frågor kring behandling med neurofeedback. Här är de vanligaste!
Du kan alltid prata med någon av våra terapeuter för att få veta mer om just dig och dina utmaningar.

Det är lika lätt att svara på som hur långt ett snöre är. Det är helt individuellt och beror på individ och utmaning. De flesta som behandlas hos oss gör ca 20 sessioner. Vi rekommenderar ett introduktionspaket på 10 sessioner och sedan ska det utvärderas tillsammans med terapeut.

Det vore ju fantastiskt om en metod kunde hjälpa alla som kämpar med olika utmaningar. Tyvärr är det inte så att det finns mirakelbehandlingar som kan hjälpa alla. Det vi ser genom klinisk erfarenhet är att en övervägande majoritet av våra klienter får hjälp av neurofeedback. Däremot så får inte alla lika stora effekter.

Ja och nej. Som de flesta behandlingar oavsett om det är medicin eller annan typ av terapi så händer det saker. Neurofeedback ger ingen egentlig biverkning då det inte är en behandling som tillför något yttre. Däremot kan en ökad självreglering ge känslomässiga påslag. Det vill säga att sorg släpper och kommer fram eller att måendet generellt blir lite känsligare under en period. Det vi vet är att det stabiliseras och lugnar sig.

De flesta kan det men vi tränar inte aktiva psykossjukdomar och/eller schizofreni. Detta för att det kan ge reaktioner. Vi har inte läkare på plats och dylika tillstånd kan behandlas med neurofeedback men då med läkare på plats.

Vidare måste alla som behandlas hos oss kunna kommunicera med behandlande terapeut. Det är ett viktigt verktyg att kunna följa med klientens mående och känslor under själva behandlingen och där är direkt kommunikation en förutsättning.

Ja, vi behandlar barn. Vi har en nedre åldersgräns på 4 år. Detta för att det är oerhört viktigt att den som behandlas själv kan kommunicera med behandlande terapeut under behandlingssessionen. Vårdnadshavare måste vara närvarande. Se gärna våra etiska riktlinjer gällande barn och neurofeedback.

Det är helt individuellt och beror på varje hjärnas ork och reglering. En del som exempelvis ADHD, stress, oro kan behandlas upp till två ggr på en dag medan andra såsom exempelvis utmattning kan träna maximalt en gång per vecka. Konsultera din behandlande terapeut för upplägg för din behandling.

Det första som brukar hända är att sömnen blir bättre. Klienter får en mer balanserad sömn och vaknar mer utvilade än tidigare. Minskad oro och upplevelse av stress och ångest är även det vanliga effekter som kommer ganska tidigt i behandlingen. Långsiktigt upplever klienter att deras ork, tålamod och generella mående blir bättre och att livet generellt blir lugnare. Med ett mindre stressat system i hjärnan så klarar vi av de vardagliga utmaningarna bättre utan att få stora känsloreaktioner som ilska, uppgivenhet och generell nedstämdhet.

Vi behandlar ofta utmaningar som ger stress och ångest som ex ADHD, PTSD, CPTSD, trauma. Utöver det behandlar vi även olika stress och ångestpåslag som vi människor bär runt på och som hindrar oss att fullt ut leva våra liv. Se gärna mer på vår hemsida om olika utmaningar och hur vi arbetar.

Allt vi är med om anpassar vi oss efter. Just den anpassningen är vår förmåga att förhålla oss till vår miljö, känslor och relationer. Precis som att ta av eller på en kofta för att det är varmt eller kallt. Våra hjärnor är byggda för att snabbt kunna anpassa sig när det behövs. Förmågan att kunna anpassa sig utifrån yttre faktorer och inre känslopåslag är baserat på vår reglering. Ju större flexibilitet vi har desto bättre kan vi anpassa oss utan att det blir för stora reaktioner känslomässigt. Vi får en ökad förmåga att anpassa oss helt enkelt.

Symtomspårningen består av 134 olika frågor om allt från känslomässiga reaktioner, generellt mående till fysisk smärta. Det ger oss en bakgrund till hur just din hjärna valt att förhålla sig. Det visar på hjärnans strategier och utmaningar. Utifrån den självskattningen som varje klient gör har vi sedan ett samtal kring vad vi ser och vad vi kan erbjuda för behandling.

Ja, vi har goda resultat vid migrän. Läs gärna mer på vår hemsida om de olika diagnoser, utmaningar och problematiker som vi behandlar.

Det vi lär oss kommer vi ihåg – som med att cykla eller simma. Den ökade flexibilitet och reglering som neurofeedback ger lär sig hjärnan och kommer ihåg. Däremot kan vi inte – tyvärr – göra något åt det som händer oss i livet. Saker som påverkar oss känslomässigt kommer att hända oavsett om vi behandlar med neurofeedback eller inte. Däremot klarar vi mer påslag och händelser bättre med en ökad flexibilitet i hjärnan.

Det är inget problem att äta medicin när du behandlas med neurofeedback. Däremot är det skillnad på medicin som du tar en fast tidpunkt varje dag och så kallad vid-behovs-medicin. Om du har en medicinering som du är inställd på och tar dagligen behöver ingen förändring utifrån behandling göras. Däremot om du har en akut medicin oavsett om det är mot ångest eller värk så är det bra om du tar den efter din behandlingssession. Detta för att hålla hjärnan så opåverkad som möjligt.

Om du står i valet och kvalet att inleda en medicinering av exempelvis ADHD-medicin eller antidepressiva och samtidigt inleda behandling med neurofeedback så rekommenderar vi att du gör antingen eller först. Detta för att neurofeedbacken inte ska ”störa” en injustering av medicin men också för att kunna få mätbara resultat. Om både medicin och neurofeedback inleds samtidigt kan vi inte veta vilket som gett ett resultat. Konsultera din terapeut kring medicinering och neurofeedback om du känner dig osäker. Ju mer vi får veta desto bättre kan vi anpassa din behanding.

Ja, vi lyder under samma sekretesskrav som sjukvårdens personal.

Vi arbetar med Othmer´s metod inom neurofeedback och är utbildade av EEG-Info som äger och utbildar neurofeedbackterapeuter. Du kan läsa mer om EEG-Info här. Våra terapeuter innehar licens för neurofeedback och våra licenser finns i väntrummet på kliniken. Utöver adekvat licens har vi även handledning för våra terapeuter för att säkerställa kvalitet för våra behandlingar.

Framnäsgruppen har funnits och arbetat med människors psykiska hälsa sedan 1991. Förutom neurofeedback har vi familjerådgivning, krisstöd och handledning av våra psykoterapeuter. Vi erbjuder även konsulentstödd familjehemsvård och skydds- och stödboende. Läs mer på Framnäsgruppens hemsida.

Vi tar 11000 kronor för ett introduktionspaket. Det inkluderar konsultation, symtomspårning, behandlingsplan, 10 sessioner neurofeedback och uppföljning. En enskild session kostar 1250 kronor och ett fortsättningspaket med 10 sessioner och uppföljning kostar 10000 kronor. Du kan betala med swish eller mot faktura hos Resurs bank. Sedvanlig kreditprövning görs.

I dagsläget kan man enbart få det på vårdcentraler som själva har utbildade neurofeedbackterapeuter och i Stockholm är det ett fåtal – tyvärr. Vi arbetar på att komma in i systemet så prata gärna med din vårdcentral och din husläkare. Behandlingsmetoden är godkänd sedan 2013 att användas inom vården av Socialstyrelsen. Vi tar gärna en dialog med vårdcentral och läkare för att kunna erbjuda behandling via högkostnadsskyddet. I dagsläget finns det vårdcentraler på lite olika ställen i landet som har egna utbildade neurofeedbackterapeuter och som använder det i daglig verksamhet.

Ja, du kan komma på behandling och sedan gå tillbaka till jobb eller skola direkt efteråt. Däremot är det viktigt att ha en bra dialog med din terapeut kring dina reaktioner efter behandling då viss träning kan vara mer aktiverande och annan mer lugnande. En del klienter blir väldigt trötta och andra pigga efter session så vi kan alltid planera in behandling så att det fungerar för dig i ditt vardagliga liv.

Gunilla Radu

Gunilla är ansvarig för våra utbildningar som vi håller i Nordic Center of Neurofeedback. Utöver det är det Gunilla ni möter på vår klinik i Malmö. Hon är legitimerad lärare i idrott och hälsa och kommer från skolans värld. Grundare till Nordic Center of Neurofeedback AB. Förutom att vara neurofeedbackterapeut har Gunilla den internationella licensen OMC och var den som tog Othmers metod till Sverige. 

Eliisa Lönnborg

Eliisa är i grunden personalvetare och har bland annat arbetat som rektor och chef för ett utbildningsföretag. Är utbildad inom psykologi och pedagogik, samtalsterapi via psykosyntesteorin och har en rektorsutbildning. Hon är utbildad coach, meditations- och mindfulnesslärare. Studerar existensiella samtal via Södertörnshögskola.

Annika Backman

Annika är förutom Neurofeedbackterapeut även klinikansvarig för kliniken i Stockholm. Annika har tidigare arbetat 20 år med personer med beroendeproblematik och varit verksamhetschef/VD för ett par boenden med olika inriktningar. Är i grunden undersköterska inom psykiatri med neuropsykiatrikompetens 

Ulrika Gustafsson

Ulrika har en bakgrund inom missbruk- och beroendebehandling. Bland annat som familjehem och som tf föreståndare och verksamhetschef på HVB. Idag driver Ulrika Framnäsgruppen Neurofeedback. Förutom att leda och utveckla verksamheten föreläser och utbildar Ulrika om Neurofeedback. Det är henne ni möter på våra webinar.